❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

🎵بی ساغر و پیمانه و دلدار نشایـد🎵

🎵پیمانه ببایـد زد و تـردیـد نبایـد🎵

🎵بر دلبر دیوانه بگویید بیایـد🎵

🎵دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آیـد🎵

🎵هنگامه به کوی در میخانه گذار اسـت🎵

🎵می نوش دهان از قدح عشق خمار اسـت🎵

🎵بر دلبر دیوانه بگو رخ بنمایـد🎵

🎵دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آیـد🎵

🎵ای مدعیانی که به دنبال خـدایید🎵

🎵معشوقه همین جـاست کجایید کجـایید🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵ساقی گره از کار شما باز گشایـد🎵

🎵دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آیـد🎵

🎵این تاج گرانمایه و این تخت نپایـد🎵

🎵ای زاهد دیوانه بیندیـش🎵

🎵که شایـد🎵

🎵دیوانه ای از چنگ تو ساجت بربایـد🎵

🎵دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آیـد🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵🎵اهنگ دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید همای🎵🎵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *