❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

🎵وای وای ای وای میدونم منو میخویی یادم بـاش هر جـایی یادم بـاش هر جایی🎵

🎵ای وای از چشمات جادو داره حرفات من هستم همراهت من هستم همراهت🎵

🎵این دل دل بـنده از هـمه دل کـنـده میبینـی دیوونم چشمـات مـیخنده🎵

🎵آروم جونی تو خودت میدونی دیگه رفتم از دست به همین آسونی🎵

🎵وای وای ای وای میـدونم منو میـخویی یـادم باش هر جایی یادم باش هر جایی🎵

🎵ای وای از چشمات جادو داره حرفات من هستم همراهت من هستم همراهت🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵وای وای ای وای میدونم منو میخویی یادم باش هر جایی یادم باش هر جایی🎵

🎵ای وای از چشمات جادو داره حرفات من هستم همراهت من هستم همراهت🎵

🎵از قلبم دوری میگی که مجبوری خودتو به قلبم برسون هرجوری🎵

🎵آروم جونی تو خودت میدونی دیگه رفتم از دست به همین آسونی🎵

🎵وای وای ای وای میدونم منو میخویی یادم باش هر جایـی یادم بـاش هر جایی🎵

🎵ای وای از چشمات جادو داره حرفات من هستم همراهت من هستم همراهت🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵وای وای ای وای میدونم منو میـخویی یـادم باش هر جایی یادم باش هر جایی🎵

🎵ای وای از چشمات جادو داره حرفات من هستم همراهت من هستم همراهت🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵🎵اهنگ ای وای امید جهان🎵🎵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *